Steun Withjoy.nl

Steun Withjoy.nl

Withjoy.nl heeft als missie om de wereld mooier te maken. Dit doen we door heel veel artikelen, meditaties en inspiratie toegankelijk te maken voor iedereen. Daar gaat veel aandacht, liefde en tijd inzitten. 

Daarom wil ik jou vragen om een vrijwillige bijdrage. Zo kunnen we meditaties en inspiratie blijven delen. Hoe klein of hoe groot die bijdrage ook is, iedere euro is welkom. Doneer hier je vrijwillige bijdrage, je kunt gewoon met Ideal betalen. Of maak het direct over op onze bankrekening NL80 INGB 0007 3376 97 t.n.v. With joy – Coaching + training.

We zijn dankbaar voor jouw steun. Dankjewel, samen maken we de wereld mooier.

Volg je ons al op social media?

We vinden het superleuk om contact met je te houden!
Je vindt ons op social media onder andere op Facebook, InstagramYouTube Pinterest en LinkedIn.
Klik hieronder op 1 van de buttons, dan zien we je online!